Photo Details


Portrait > Ye Wo-cheng
<<  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>
#04133773
Ye Wo-cheng
The teacher gives Ye Wo-cheng an exam paper during class. 24 April 2013, Dongguan Middle School, Dongguan, Guangdong Province, China. Mandatory credit: Richard Castka/Sportpixgolf.com.
 
 
Add to Cart
Add to Lightbox
 
 
Image: 16.4" x 10.9" @ 300 dpi, 46.25 MB
Credit: Richard Castka/Sportpixgolf.com